Bij Roos Trainingen werken we met therapieën en trainingen. In een therapie wordt er bewustwording gecreëerd om op die manier patronen te kunnen doorbreken. We onderzoeken waarom je vasthoudt aan patronen die je belemmeren in je functioneren en hoe je die kunt veranderen. In een training krijg je nieuwe methoden en technieken aangereikt die je helpen je weer beter in je vel te voelen. Door deze methoden en technieken vaak te herhalen, slijten ze in en ga je ze gebruiken zonder er bij na te denken.


Iedere mens is uniek en verdient een passende aanpak. Het programma dat wordt aangeboden door Roos Trainingen wordt op iedere cliënt afzonderlijk aangepast en ingevuld. 

De training en therapie vindt altijd plaats in de praktijkruimte van Roos Trainingen in Heerlen. De cliënt wordt uitgedaagd om te komen tot (acceptabele) eigen antwoorden en oplossingen op de gestelde problematiek. 

We werken systeemgericht. Dat betekent dat we ons niet alleen op de cliënt richten maar op de hele gezinssituatie en alles daar omheen. Zonodig worden de verschillende partijen bij het traject betrokken. Door in gesprek te gaan met alle partijen proberen we samen te begrijpen waarom de cliënt het moeilijk heeft. Patronen worden doorbroken en partijen leren elkaar beter te begrijpen. 

In beweging komen is erg belangrijk in onze manier van werken: je kunt wel bedenken hoe je iets wil veranderen maar het ook omzetten in actie is iets anders. Door over de drempel heen te komen, verander je patronen. 

De individuele sessies duren maximaal een uur en in overleg worden er afspraken gemaakt over het aantal sessies om mee te starten. 


De trainingen richten zich op verschillende thema's:

 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen vergroten
 • Voor jezelf opkomen
 • Pesten/gepest worden
 • Omgang met collega's, klanten, medestudenten, klasgenootjes
 • Jezelf in relatie tot je omgeving
 • Angst
 • Traumaverwerking
 • Zelfreflectie vergroten
 • Agressie 
 • Leren ontspannen
 • Emoties leren beheersen
 • Preventie seksueel misbruik

Wil je weten voor wie

Roos-traingen.png

er is?


Roos Trainingen geeft ook workshops aan professionals rondom een andere manier van benaderen van cliënten en patiënten, rondom systeem- en ervaringsgericht werken, rondom intrinsieke motivatie. Daarnaast verzorgt Roos ook trainingen voor trainers die met pubers werken.

Heb je interesse in een workshop gegeven door Roos Trainingen? Neem vrijblijvend contact op.